Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Chảo chiên điện công nghiệp

Chảo chiện điện công nghiệp thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao là thiết bị dùng để chiên cá, chiên thịt, chiên mực. Chảo chiên công nghiệp dùng điện dễ sử dụng, năng suất cao

Tổng thể bên ngoài chảo chiên

Tổng thể bên ngoài chảo chiên

Bên trong chảo chiên điện

Bên trong chảo chiên điện

Tổng thể bên ngoài chảo chiên

Tổng thể bên ngoài chảo chiên

Hệ thống điện của chảo chiên

Hệ thống điện của chảo chiên


Nguồn: Chảo chiên điện công nghiệp