Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Cung cấp tủ nấu cơm cho công ty cổ phần Sóng Việt

Cung cấp tủ nấu cơm có hẹn giờ cho chi nhánh công ty cổ phần Sóng Việt tại Hà Nội nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Tủ nấu cơm điện 12 khay lắp đặt trong nhà bếp của Sóng Việt
Tủ nấu cơm điện 12 khay lắp đặt trong nhà bếp của Sóng Việt

Kỹ thuật viên của Sóng Việt hướng dẫn hệ thống điện phòng bếp
Kỹ thuật viên của Sóng Việt hướng dẫn hệ thống điện phòng bếp
Nghiệm thu sản phẩm
Nghiệm thu sản phẩm

Nguồn: Cung cấp tủ nấu cơm cho công ty cổ phần Sóng Việt