Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)

Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)

Phòng ngủ
m2
Diện tích phòng khách
m2
Phòng họp
m2
Phòng làm việc
m2
Phòng ăn
m2
Cửa hàng
m2
Phòng Karaoke
m2


Nguồn: Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)