Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Tìm tủ trưng bày mẫu

Bạn Hai Quynh nhờ tìm giúp kiểu tủ trưng bày như hình ảnh phía dưới bạn nào biết chỗ bán hoặc bán thì cho báo giá nhé. Nhiệt độ tủ yêu cầu từ 0 đến 10 độ

Tủ trưng bày mẫu

Tủ trưng bày mẫu

Tủ trưng bày mẫu

Tủ trưng bày mẫu


Nguồn: Tìm tủ trưng bày mẫu