Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Cung cấp lò nướng Salamander cho nhà hàng Sơn Tinh

Nhà hàng Sơn Tinh thuộc công ty cổ phần Xa Lộ 4 (High Way 4) 31 Xuân Diệu. ANYBUY cung cấp lò nướng Salamander cho chuỗi nhà hàng của Xa Lộ 4. Một số hình ảnh tại nhà hàng 31 Xuân Diệu

Nhà hàng Sơn Tinh

Nhà hàng Sơn Tinh

Xa lộ 4 - 31 Xuân Diệu

Xa lộ 4 – 31 Xuân Diệu

Poster trong nhà hàng

Poster trong nhà hàng

Phòng bếp chụp từ trên cao

Phòng bếp chụp từ trên cao

Lò nướng Salamander do anybuy cung cấp

Lò nướng Salamander do anybuy cung cấp

Test thử lò

Test thử lò

Test thử lò và bàn giao cho nhà bếp của nhà hàng


Nguồn: Cung cấp lò nướng Salamander cho nhà hàng Sơn Tinh