Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Cung cấp tủ đông, tủ mát, thiết bị bếp cho nhà hàng Quán Xanh

Cung cấp tủ đông, tủ mát thương hiệu Sanaky, thiết bị bếp á, bếp rán Wailaan cho nhà hàng Quán Xanh – 30 Bà Triệu, Hà Đông
Quán Xanh

Quầy bar

Quầy rượu

Tủ đông

Tủ mát bảo quản bia

Tủ mát bia

bếp á quán xanh

bếp rán wailaan


Nguồn: Cung cấp tủ đông, tủ mát, thiết bị bếp cho nhà hàng Quán Xanh