Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Nên mua quạt KDK hay Panasonic?

Nhà có 2 cái quạt 1 cái quạt bàn, 1 cái quạt cây kêu ầm ầm không ngủ được vả lại cái thì bị gẫy cổ cái hỏng túc lăng đang tính mua quạt xịn một tí rút kinh nghiệm mua quạt tạm bợ chả khác gì đi thuê. Thấy thiên hạ mách quạt KDK và Panasonic thấy kiểu dáng khá giống nhau. Theo ace nên mua loại nào tốt hơn?


Nguồn: Nên mua quạt KDK hay Panasonic?