Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Bí quyết tăng doanh số nhờ smartphone

Để giúp khách mua sắm thuận tiện, người bán có thể cung cấp ứng dụng chứa thông tin sản phẩm, tích hợp chức năng chỉ đường trong cửa hàng hay áp dụng phiếu giảm giá gửi qua điện thoại.

Bí quyết tăng doanh số nhờ smartphone

Bí quyết tăng doanh số nhờ smartphone


Nguồn: Bí quyết tăng doanh số nhờ smartphone