Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Mua suất vỉa hè cả chục triệu để bán…trà đá

Vì siêu lợi nhuận từ việc kinh doanh trên vỉa hè mà các hàng quán không ngại lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ phạm pháp mà còn vô tư trao đổi cho thuê – mua bán với giá cả chục triệu đồng


Nguồn: Mua suất vỉa hè cả chục triệu để bán…trà đá