Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Có thể sử dụng nồi cơm gas để nấu cháo không?

Một trong những khách hàng mua nồi cơm gas thường xuyên đó là trường học, lớp mẫu giáo. Ngòai chức năng nấu cơm như thông thường một vấn đề mà khách hàng quan tâm là nồi có nấu được cháo hay không?

Không giống như nồi cơm điện các bạn có thể sử dụng nồi cơm điện để nấu cháo


Nguồn: Có thể sử dụng nồi cơm gas để nấu cháo không?